انواع وب سایت

زمانی‌که کسب و کارتان را راه‌اندازی می‌کنید، می‌خواهید به بهترین شکل خودتان را به دیگران معرفی کنید. یکی از نگرانی‌هایی که ممکن است داشته باشید این است که نتوانید جواب تمام مشتری‌های خود را بدهید. ممکن است که بعد از مدتی به فکر زدن شعبه در شهر دیگر باشید. اما این امر هزینه زیادی دارد.